သီအိုရီ​ေတွရဲ့​ ြပင်ပကလူ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • တကယ်​ေတာ့​
  အချစ်ရဲ့​
  ဒဏ်ရာဆိုတာ....
  အဲ့​ေလာက်
  လတ်ဆတ်​ေနဖို့​ မ​ေကာင်း​ဘူး​။

  တကယ်​ေတာ့​
  ​ေဝဒနာဆိုတာ
  အဲ့​ေလာက်
  တ​ေြမ့​ေြမ့​ ကျွမ်း​ေလာင်မ​ေနသင့်​ဘူး​။

  တကယ်​ေတာ့​
  ​ေတွ့​ဆံုြခင်း​ဆိုတာ
  အဆံုး​သတ်မ​ေကာင်း​ြခင်း​ရဲ့​နိဒါန်း​
  မြဖစ်သင့်​ဘူး​။

  တကယ်​ေတာ့​
  စာနာတတ်ြခင်း​ဆိုတာ
  ဘာမှမရှိတဲ့​လူတစ်​ေယာက်ကို
  ဒဏ်ရာ​ေတွ လှူဒါန်း​ေပး​ဖို့​မဟုတ်ဘူး​။

  တကယ်​ေတာ့​
  နား​လည်မှုဆိုတာ
  အြဖည့်​ခံသက်သက်
  ထိုး​ေကျွး​လိုက်ရြခင်း​ကို ​ေခါ်တာမဟုတ်ဘူး​။

  တကယ်​ေတာ့​
  သီအိုရီ​ေတွရဲ့​ ြပင်ပက
  ဥ​ေပက္ခာြပုခံရတဲ့​ လူတစ်​ေယာက်
  အဲ့​ဒီလူ.................. ငါပဲ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo