ြဖတ်သန်း​ခဲ့​သမျှ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါသမိုင်း​

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,


 • ကို​ေအာင်နဲ့​ အြဖူ​ေရာင်နတ်သမီး​ေခါ် မနမ်း​မဝတို့ ​က Blog Day အတွက် ​ေရး​ေစချင်လို့​ Tag ခဲ့​ပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​လည်း​ အမှန်အတိုင်း​ေြပာရရင် ​ေရး​ရမယ်ဆိုရင် ြမန်မာဘ​ေလာဂ့်​ေတွကို ​ေဝဖန်ချင်တာ​ေနတာက ဦး​ဆံုး​ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​ မ​ေရး​ချင်ဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေရး​ကို ​ေရး​သင့်​တယ်ထင်လို့​ကို ​ေရး​ပါဦး​မယ်။

  “ဦး​ဆံုး​ Blog ြဖစ်တည်မှု”
  ကျွန် ​ေတာ်ဟာ သတင်း​လိုက်ဖတ်ရင်း​ ြပင်သစ် Blogger တစ်​ေယာက်ရဲ့​ Blog ကို ​ေရာက်ခဲ့​ပါတယ်။ သူ့​Blog ဆီက Create Blog ဆို​ေတာ့​ စြပီး​ စမ်း​သပ်ခဲ့​တယ်။ ၂၀၀၇ နှစ်စပိုင်း​မှာ ကျွန်​ေတာ့​ နာမည် မသံုး​ခဲ့​ပါဘူး​။ Demolition man ဆိုြပီး​ လုပ်ခဲ့​တာပါ။ စာ​ေတွ မထည့်​ေရး​ေသး​ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ်က Game ဝါသနာအိုး​ြဖစ်တာနဲ့​အညီ အွန်လိုင်း​ Flash Game များ​ရဲ့​ ကုဒ်​ေတွယူြပီး​ Blog စာမျက်နှာဆီမှာ တင်​ေလ့​ရှိပါတယ်။ အဂင်္လိပ်သတင်း​ေတွကို ကူး​ယူ တင်​ေလ့​ရှိတယ်။

  “ြမန်မာစာြဖင့်​ စတင်​ေရး​ြဖစ်ြခင်း​”
  ဒီ ​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ နာမည် အရင်း​သံုး​ြပီး​ ​ေရး​ချင်လာခဲ့​မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့​ ​ေဘာလံုး​ဝါသနာအိုး​ြဖစ်တာနဲ့​အညီ၊​ အာဆင်နယ် ပရိတ်သတ်အြဖစ် http://linoo2007-arsenalclub.blogspot.com ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊​ ဩဂုတ်လမှာ စတင် လုပ်ခဲ့​ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မပန်ဒိုရာတို့​၊​ ကိုစိုး​ထက်တို့​ ကိုညီလင်း​ဆက်တို့​ လာဖတ်​ေလ့​ ရှိြကပါတယ်။ ​ေဘာလံုး​ေဝဖန်​ေရး​ေဆာင်း​ပါး​၊​ အ​ေတွ့​အြကံုများ​ကို စတင်​ေဝမျှ ​ေရး​သား​ခဲ့​ပါတယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​လည်း​ မပန်ဒိုရာတို့​ကအစ လင်း​ဦး​(အာဆင်နယ်)လို့​ လင့်​ချိတ်​ေလ့​ ရှိပါတယ်။ ​ေနာက်ပိုင်း​ေတာ့​ Domain အမျိုး​မျိုး​ေြပာင်း​ြပီး​ လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)နာမည်နဲ့​ ဆက်​ေရး​ ပါတယ်။

  “Blog ​ေပါ်က နည်း​ပညာ”
  ဒီအချိန်မှာပဲ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါ​ေတွအတွက် အ​ေရး​ြကီး​ဆံုး​ EOT ​ေတွ၊​ ြပင်ဆင်မှု​ေတွကို လုပ်ဖို့​ လိုအပ်ချက်​ေတွကို ကိုရန်​ေအာင်၊​ ကို​ေမာင်လှ၊​ ကိုညီလင်း​ဆက်တို့​၊​ ကိုမင်း​ေကျာ်တို့ ​ မျှ​ေဝ​ေပး​ေနြပီြဖစ်တယ်။ သူတို့​ေတွရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​ေြကာင့်​ Myanmar Blogger ​ေလာကဟာ တစ်စတစ်စ အြပင်အဆင်​ေရာ နည်း​ပညာအရ တိုး​တက်လာတယ်လို့​ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

  “အဲ့​အချိန်က ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါ”
  အဲ့ ​အချိန်က ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါ အများ​စုဟာ ဒီ​ေခတ် ​ေဝဖန်​ေရး​သမား​ေတွလို Blog ဆိုတာ ကိုယ့်​ခံစား​ချက်၊​ ကိုယ်​ေရး​ချင်တာ​ေရး​၊​ ဂျီ​ေမလ်း​တစ်ခုရှိရံုနဲ့​ ဘ​ေလာဂ်တစ်ခု တည်​ေဆာက်လို့​ ရတာပဲ ဆိုတဲ့​ ပံုစံမျိုး​မဟုတ်ဘဲ၊​ ​ေစတနာထား​ ၊​ ​ေဝမျှချင်စိတ်အြပည့်​ရှိြကတယ်ဆိုတာ ​ေတွ့​ရပါတယ်။

  "အနာဂတ်လှိုင်း​၏ ဆံုမှတ်များ​"
  ဒီ​ေနရာမှ ကိုရန်​ေအာင်တို့​၊​ ကို​ေမာင်ပွတ်တို့​၊​ ကိုြဖိုး​တို့​၊​ ကိုစိုး​ေဇယျတို့​နဲ့​ ဘ​ေလာဂ်ဂါ​ေတွ လုပ်ခဲ့​ြကတဲ့​ "အနာဂတ်လှိုင်း​၏ ဆံုမှတ်များ​" ဖွဲ့​တည်မှု​ေလး​ကို ချန်ထား​လို့​ မရြပန်ပါဘူး​။ ဒါ​ေတွဟာလည်း​ ြမန်မာဘ​ေလာဂ့်​ဂါ​ေတွရဲ့​ သမိုင်း​မှတ်တိုင် တစ်ခုပါပဲ။

  “ကိုစိုး​ထက်တို့​ ဦး​ေဆာင်​ေသာ​ေခတ်”
  ​ေဒါက်တာစိုး​ထက် စီ​ေဗာက်ကို သတင်း​မ​ေပး​၊​ အသိမ​ေပး​ရင် Myanmar Blogger မဟုတ်ဘူး​လို့​ေတာင် ​ေြပာစမှတ် ြပုခဲ့​ြကသလို လူချစ်လူခင်​ေပါများ​တဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါတစ်​ေယာက် ရပ်တည် ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​ဖူး​ပါတယ်။ ​ေနာက်ပိုင်း​ ကိုစိုး​ထက်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့​ လူတစ်စုလည်း​ ​ေပါ်လာြပန်​ေတာ့​ အ​ေနှာင့်​အယှက်​ေတွ ြဖစ်လာြကတယ်။ ကိုရန်​ေအာင်၊​ ကိုမင်း​ေကျာ်၊​ ကိုညီလင်း​ဆက်၊​ ကိုသင်ကာ၊​ ​ ကို​ေနဘုန်း​လတ်(လက်ရှိ ​ေထာင်ထဲတွင်) ၊ ​ေမာင်မျိုး​ (​ေပျာက်ြပန်​ေပါ်)၊  ကို​ေတ (အဲ့​တုန်း​က ဒီမိုက​ေရစီအတွက် ဦး​ဆံုး​ရန်ြဖစ်​ေနြက၊​ ဖဲ့​ခံ​ေနရ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါတစ်​ေယာက်ပါ)၊​ ကို​ေမာ်စီ၊​ ကို​ေဆာင်း​ယွန်း​လ၊​  ညီငယ်ထူး​ေတဇာ၊ဘစ်ဂတ်တူ၊​ မနိုင်း​နိုင်း​စ​ေန၊​ မပန်ဒိုရာ၊​ မ​ေလး​မ၊​ မဂျစ်တူး​၊​ မြမရွက်​ေဝ၊​ အိုကီဆု၊မဘာညာ၊​ မပင့်​ဂိုး​၊​ TuZ Zaung ၊​  မရွှန်း​မီ၊​ မလုလု တို့​ဆီကို သွား​ေရာက်လည်ပတ် ဖတ်​ေလ့​ရှိပါတယ်။

  ဒီဘက်ပိုင်း​ အလယ်​ေခတ်လို့​ဆိုရမယ့်​ သူ​ေတွထဲမှာ ကိုဒီဘီ​ေအ၊​ ကို​ေအာင်သာငယ်ညီငယ်ညိမ်း​ညို​၊​ ကို​ေအာင်(ပျူ)၊​ မင်း​ကျန်စစ်၊​ အဇ္ဈတ္တြပခန်း​၊​ မင်း​ယွန်း​သစ်​၊​ ဗညား​ရှိန်၊​ ကို​ေဇာင်း​၊​ ညီငယ်သူရဿဝါ၊​ ညီငယ်​ေကျာ်ညို​ေသွး​၊​ ကို​ေဇာ်(Multiply မှာကတည်း​ ဖတ်ခဲ့​ရတယ်။)၊​ ​ေရွှရတုမှတ်တမ်း​ (ကွယ်လွန်သူ ဘြကီး​ေကျာက်)၊​ မဝါဝါခိုင်မင်း​၊ ကိုရင်​ေနာ်ခင်​ေလး​ငယ်၊​ ​ မသက်ဇင်၊​ မနှင်း​ဆီနက်၊​ မအိြန္ဒာ၊​ မက်မက်၊​ မှူး​ဒါရီ၊​ သဇင်နီ၊​ မခိုင်စိုး​လင်း​၊​ ညီမငယ် သွန်း​သွန်း​၊​ မဇူး​ဇူး​၊​ မ​ေချာ၊​ မနမ်း​မဝ၊ ​ တို့​ဟာ ရသ၊​ကဗျာပိုင်း​၊​ အ​ေတွ့​အြကံု​ေတွမှာ ြဖန့်​ေဝ​ေရး​သား​ မျှ​ေဝခဲ့​တဲ့​ ဘ​ေလာဂ်ဂါ​ေတွ ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ဒါ့​အြပင် စာ​ေရး​ဆရာ ​ေရွှလမ်း​ေငွလမ်း​ဝင်း​ြကည်ဟာ မ​ေကွး​က​ေန မရမက အွန်လိုင်း​တက်ြပီး​ စာ​ေပ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကိုမျှ​ေဝရင်း​ ဘ​ေလာဂ်ဂါအြဖစ် ခံယူခဲ့​သူ ြဖစ်ခဲ့​တယ်။ ဒီအလယ်​ေလာက်မှာပဲ အြခား​ေသာ စာ​ေရး​ဆရာများ​လည်း​ ဘ​ေလာဂ်ဂါ ​ေတွြဖစ်လာြကတယ်။

  “Wordpress နဲ့​ ဘ​ေလာဂ့်​ဂါ”
  Blogspot မှာတင်မဟုတ်ဘဲ Wordpress မှာ Hosting ​ေတွ ဘယ်လိုလုပ်မရမလဲဆိုတာက အစ ကူး​ေြပာင်း​ကာလကို စတင် နည်း​ပညာ​ေပး​ခဲ့​ြကပါတယ်။ Myanmar Wordpress ၊​ Wordpress Myanmar ​ေတွကို ​ေထာင်ြပီး​ ​ေစတနာသန့်​သန့်​နဲ့​ မျှ​ေဝခဲ့​ြကတယ်။

  “မိုး​ဦး​ေလြပည် နဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါများ​”
  ဒီအလယ် ​ေခတ်မှာ ရသစာ​ေပကို အ​ေလး​ထား​တဲ့​ ဘ​ေလာဂ်ဂါ​ေတွ များ​လာတယ်လို့​ ဆိုရမယ်။ ညီငယ်​ေကျာ်ညို​ေသွး​ရဲ့​ အြကံ​ေပး​ချက်နှင့်​အတူ “မိုး​ဦး​ေလြပည် ကဗျာ/အက်​ေဆး​” စာအုပ်ကို ကျွန်​ေတာ်ဦး​ေဆာင်ြပီး​ ဝိုင်း​ဝန်း​ လုပ်​ေဆာင်ြကတယ်။ ဒါဟာလည်း​ ရသပိုင်း​ဆိုင်ရာ ဘ​ေလာဂ့်​ဂါ ​ေတွရဲ့​ မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့​ ဆိုပါရ​ေစ။

  “​ေနာက်ပိုင်း​ဘ​ေလာဂ်ဂါ”
  ေရှ့​ကဘ​ေလာဂ်​ေတွနဲ့​ သိပ်မ​ေဝး​တဲ့​ အချိန်ကာလမှာ ​ေရး​ခဲ့​သူ​ေတွ များ​ြက​ေပမယ့်​ ခံယူချင်း​ မတူတာလား​၊​ ဒါမှမဟုတ် ဒီ​ေခတ်ရဲ့​ ​ေဝဖန်​ေရး​ ​ေလကန်​ေရး​အချို့​ေြကာင့်​လား​ေတာ့​ မသိပါ။ ကိုယ့်​ဟာကိုယ် ဘယ်လို​ေရး​ေရး​ ဘာမှမြဖစ်​ေပမယ့်​ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ အ​ေရှ့​ပိုင်း​ ဘ​ေလာ့​ဂါ​ေတွ​ေလာက် ဖတ်ရတာ အဆင်မ​ေြပြဖစ်လာပါတယ် (အကုန်လံုး​မဟုတ်ပါ၊​ ​ေကာင်း​တဲ့​သူလည်း​ ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ကို ​ေတာ်လွန်း​ ​ေကာင်း​လွန်း​ပါတယ်)။ ဒါက ကျွန်​ေတာ့​ အြမင်ပါ။ ဆဲသွား​ရင်လည်း​ မတတ်နိုင်ပါဘူး​။ သူတို့​ကို အြပစ်လည်း​ ​ေြပာတာမဟုတ်သလို ​ေြပာလည်း​ ​ေြပာလို့​မရပါဘူး​။ သူတို့​က ကိုယ့်​စာမျက်နှာ ကိုယ့်​ဟာကိုယ်​ေရး​တာ ဘာ​ေရး​ေရး​ ​ေပါ့​ေလ။ ဘယ်လိုြဖစ်ြဖစ် တစ်ခုခု​ေတာ့​ ​ေပး​ေနတာပါပဲ။

  “လက်ရှိအ​ေြခအ​ေန”
  ကိုနိုင်ထွန်း ​ရဲ့​ အြဖူ​ေရာင်သံစဉ်ကို ဟိုး​ကတည်း​က ဝင်ကူခဲ့​သလို၊​ လက်ရှိလည်း​ ကူညီ​ေန ပါတယ်။ ​ေနာက်တစ်ခုက​ေတာ့​ ဂျက်ဇ်ြမူး​ဇစ်​ေရဒီယိုမှာလည်း​ လိုအပ်သလို ဝင်ကူခဲ့​ပါတယ်။ ယူနီကုတ်ဟာ ြမန်မာစာ​ေပမှာ အဓိက ကျလာတာမို့​ ဒီဘက်ပိုင်း​လည်း​ ဝင်လုပ်တယ်။ အား​ကစား​ကဏ္ဍအြဖစ် www.myanmarepl.com ကိုလည်း​ လုပ်​ေနပါတယ်။ အလုပ်ကလည်း​ ရှုပ်တဲ့​ကာလမို့​ ဒီဘက် ဘ​ေလာ့​ဂ်ပိုင်း​ ပို့​စ်အြမဲတမ်း​ မတင်ြဖစ်​ေတာ့​တဲ့​ အ​ေြခအ​ေန ြဖစ်သွား​ရ ပါတယ်။

  “ြဖတ်သန်း​ခဲ့​သမျှ”
  အခု ​ေတာ့​ ဘ​ေလာဂ်မှတ်တမ်း​ ဘ​ေလာ့်​ဂါဘဝမှာ ကျွန်​ေတာ် သိပ်ြကိုက်တဲ့​ ဘ​ေလာဂ်ဂါ​ေတွ တစ်​ေယာက်ြပီး​တစ်​ေယာက် ဆက်လက် မ​ေရး​နိုင်​ေတာ့​တာကို ​ေတွ့​ေနရပါတယ်။ ​ေြပာရပါဦး​မယ်။ လမ်း​လွှဲ​ေနတဲ့​ အယူအဆ​ေတွကို ​ေစတနာ သန့်​သန့်​နဲ့​ ​ေထာက်ြပ​ေနတဲ့​ အချိန်မှာ လာ​ေရာက်ဆဲဆိုြက၊​ မ​ေကာင်း​ေြပာြကနဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​ တိုက်ခိုက်တာကအစ ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွ ြကံု​ေတွ့​ခဲ့​ရပါတယ်။ ကဗျာဝါဒ၊​ ကဗျာ ဒဿန၊​ ရသအ​ေပါ် အယူအဆကအစ ​ေနာက်ပိုင်း​ ကွဲလွဲလာတာ​ေတွ ​ေတွ့​ခဲ့​ရပါတယ်။ စိတ်မ​ေကာင်း​မှု​ေတွသာ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ​ေတွ့​ရှိ ရရှိခဲ့​ြကတယ်။

  ဒါ ​ေြကာင့်​ ဘယ်တုန်း​က ဘယ်ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါပဲြဖစ်ြဖစ် ​ေရး​ေနတဲ့​ဟာ​ေတွ ရပ်ြပီး​ စိတ်မပျက်ြကပါနဲ့​။ ကွန်မတ်မရလို့​လဲ စိတ်မပျက်ပါနဲ့​၊​ လာမလည်ြကလို့​လည်း​ စိတ်ပျက်ြကပါနဲ့​။ ​ေစတနာသာလျှင် အဓိကပါ။ တစ်​ေယာက်လာရင် ကိုယ်​ေပး​ချင်တာ တစ်​ေယာက်ရမယ်လို့​ မှတ်​ေစချင်ပါတယ်။ 
  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

  17 comments:

  ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

  ကိုလင္းဦးရဲ႕ ဘေလာ္ဂါေတြအေပၚ အားေပးခ်က္ေလးကို သေဘာက်ပါတယ္
  အားေပးသူမရွိလဲ စာေတြ ဆက္ေရးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားပါ႔မယ္
  ံေပ်ာ္စရာ ဘေလာဂ္႔ေဒးျဖစ္ပါေစရွင္

  အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...
  This comment has been removed by the author.
  အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

  Happy Blog Day.. ပါ ကိုလင္းဦးေရ...

  shwelannwelanwinkyi said...

  ဒီမိုကေရစီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဘေလာ့ဂါေတြတူရာ တူရာ ေပါင္းစုၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေစတနာထားၾကပါစို႔..။

  ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

  အခုလုိ ဘေလာ့ေတြ၊ ဘေလာ့ဂါေတြရဲ႕ ျဖတ္သန္းမွဳကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးေပးတာ ေက်းဇူးဗ်ာ၊ တက္ဂ္ပို႕စ္ကို ေရးေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုလင္းဦးေရ ...

  ေဇာင္း said...

  အမှတ်တရေလးေတွကိုယ်စီနဲ့မို့ Happy Blog day ပါ ကိုလင်းဦး

  ZaunG

  ATN said...

  ကိုလင္းဦး ေရးထားတာေလး ေကာင္းတယ္... ၾကိဳက္တယ္ဗ်ိဳ႕... (က်ေနာ့္ နံမည္ပါလို႕ ဟုတ္ဘူးေနာ္... း))

  An Asian Tour Operator said...

  Blog သမိုင္းေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုိသိခြင့္ရတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးပါ။

  မိုးယံ said...

  ဖတ္မွတ္သြားတယ္... ေခတ္ဦးပိုင္းမသိတာေတြ သိလိုက္ရၿပီ ေက်းဇူး ကိုလင္းဦး။ ကိုယ္ကေကာင္းေအာင္ လုပ္ပါလ်က္နဲ႕ အဆဲအဆိုခံရတာေတာ့ ျမင္ရၾကားရလြန္းလို႕ စိတ္ပ်က္လွ ပါတယ္ဗ်ာ..

  ကၽြန္ေတာ့္လို မျဖစ္ညစ္က်ယ္ အိမ္ေလးေတာင္ မၾကာမၾကာ ေရာက္လာလို႕ ေက်းဇူးေနာ္ အစ္ကို။

  သဒၶါလိႈင္း said...

  အခ်ိန္ေပးၿပီး လာလည္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။
  ဘေလာ့ဂ့္သမိုင္းေလးကို သိခဲ့ရပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေစတနာထားၿပီး ႀကိဳးစားပါ့မယ္ ကိုလင္းဦး။
  ခင္မင္ေလးစားလ်က္
  သဒၶါ

  ဆူးသစ္ said...

  ခံယူခ်က္ျပတ္သားတယ္။ ႀကိဳက္တယ္။ အာႀကီးလိုပဲ။ ဘယ္ေလာက္ရႈံးရႈံး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တိုက္စစ္ပဲ ကိုလင္းဦး။ အဓိကက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးခ်င္တဲ့ ပရိသတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖမႈပါ။

  Han Kyi said...

  ဘေလာ့ဂင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခံယူခ်က္ကို သေဘာႀကတယ္...ခံယူသူဘက္က ဘယ္လိုပဲ ရွိပါေစ ေပးသူဘက္က ေစတနာသန္႔ရွင္းေနရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္...ဆက္ႀကဳိးစားပါဦးမယ္...

  ျမေသြးနီ said...

  ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားရဲ႔ သမိုင္းအစကို သိခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ အေျခအေနေပးတဲ့အထိ ႀကိဳးစားၿပီးဘေလာ့ေရးသြားခ်င္ပါတယ္ရွင္..။

  ေပါ့ဆိမ့္ said...

  မွန္လိုက္တာ ကိုလင္းဦးေရ... ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လိုင္းေပၚအေရာက္နည္းသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ျဖစ္ေနတုန္းပါ ...
  ေခတ္ဦးပိုင္းက ဘေလာ့ဂါေတြကိုလည္း ေလးစားလ်က္ပါ ..
  ေကာင္းက်ဳိးမွန္သမွ် မွ်ေ၀ေနတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြကိုလည္း ေလးစားလ်က္ပါ ...
  ခင္မင္စြာျဖင့္
  ဆင္တဲကေဖး

  PYAE SONE MUE * * * said...

  အရမ္းအားက်ပါတယ္ အစ္ကုိ

  သိ ဂၤ ါ ရ said...

  ကိုလင္းဦး ရဲ႕ Blogging သမုိင္းကို ဖတ္ရလို႔ ေက်းဇူးအထူးပါ ခင္ဗ်ာ ...

  Ma Tint said...

  ဘေလာ့လင့္ခ္အေဟာင္းက သက္တမ္းကုန္သြားလို႔ ဘေလာ့လင့္ခ္အသစ္ကိုလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဘေလာ့လည္ဘို႔ေတြပ်က္ကြက္ခဲ့သလို မၾကာခဏခရီးထြက္စရာေတြ ေပၚလာျပန္ေတာ့ ဘေလာ့ေတြနဲ႔ ပိုအလွမ္းေ၀းခဲ့တယ္... ဒီကေန႔ေတာ့ ေမာင္လင္းဦးရဲ႕ စာမ်က္ႏွာေပၚကို ေရာက္လာၿပီး ရသမွ်ေတြဖတ္သြားတယ္... လင့္ခ္အသစ္ေလးျပန္ခ်ိတ္လိုက္အံုးေနာ္...
  http://www.auntytint.blogspot.com
  ျဖတ္သန္းခဲ့သမွ် ဘေလာ့ဂါသမိုင္း ပို႔စ္ေလးဖတ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဘေလာ့ဂါဘ၀ မေရာက္ခင္က အခ်ိန္ရရင္ရသလို ကိုယ္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ဘေလာ့ေလးေတြအမ်ားစုျဖစ္ခဲ့လို႔ ၀မ္းသာတယ္....

  ေမတၱာျဖင့္
  တီတင့္

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo