ဧရာယူနီကုတ်အေြကာင်း လျှပ်တစ်ြပက်ဂျာနယ်မှ ေဖာ်ြပ

Posted on
  • by
  • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
  • in
  • Labels:
  • ဧရာယူနီကုတ်အသစ်ထပ်မံထွက်ရိှြပီး ြမန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုပါ ေရးသားဖတ်ရှု နိုင်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။


    လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

    1 comments:

    Post a Comment

    ကဗျာဆရာ
    အသြပာနတ္တိ
    ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
    ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
    လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


    Twitter

     
    Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo