ကေလာမိုး

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဆရာ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၊ ဆရာ ေမာင်ြငိမ်းသူ(ြကို့ပင်ေကာက်)တို့နှင့်အတူ ကေလာြမို့ စာေပေဟာေြပာပွဲကုိ ေဟာေြပာခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ကေလာြမို့က စာေပေဟာေြပာပွဲ ဖိတ်ကတည်းက ကျွန်ေတာ်ရင်ခုန်ေနခဲ့သည်မှာ အမှန်။ ကေလာနှင့် ကျွန်ေတာ်က ရင်းနှီးြပီးသား။  ဒီတုန်းက ဟိုတယ်၀န်ထမ်းများြဖစ်ြကေသာ ကိုထိန်လင်း၊ ကိုပန် အစရိှသည့် လူငယ်များနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ရပါသည်။ မြကာခင်မှာ ကိုထိန်လင်းက နိုင်မွန်(ကေလာ) ကေလာင်အမည်ြဖင့် မဂ္ဂဇင်းေတွမှာ ကဗျာေရးလာပါသည်။ ေနာက်ပိုင်း နိုင်မွန် (နှင်းဆီတစ်ရာ) အမည်နှင့် ထင်ရှားေသာ ကဗျာဆရာြဖစ်လာပါသည်။ သူတို့နှင့် ြပန်လည်ေတွ့ခွင့် ရနိုင်ေတာ့မည်မို့ ကျွန်ေတာ်ရင်ခုန်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြပီးေတာ့ ကေလာက အြပန်မှာ "ကေလာမိုး" ဆိုသည့် ကဗျာေလးတစ်ပုဒ် ရင်ထဲမှ လွင့်စဉ်ကျလာခဲ့သည်ပဲ ။...........။

  ကေလာမိုး

  မိှုင်းလံုးေတာင်ထိပ်၊ မိုးသားရိပ်တို့
  မိှုင်းရီဆို့လှျင်၊ ြမို့ကွက်ထဲမှာ
  မိုးက ရွာြမဲ။

  ရွာလည်းမသည်း၊ ဖွဲဖွဲည့ံသက်
  မိုးစက်နှင်းလို၊ စိုရံုကေလး
  ချမ်းြမေအး၏။

  ေသွးရင်းသားရင်း၊ သူငယ်ချင်းတို့
  အလှြမို့မှ၊ ေနလို့မ၀
  အားမရခင်၊ ြပန်ရန်ြပင်ဆဲ
  နှုတ်ဆက်ခွဲတုန်း။

  နှလံုးသားေတာင်ထိပ်၊ အလွမ်းမိုးရိပ်တို့
  မိှုင်းရီဆို့လျက်၊ မျက်၀န်းထဲမှာ
  မိုးေစွရွာေသာ်
  ရင်မှာေသာက၊ အပူစနှင့်
  ေဒသမိုးလို မေအးချမ်း။

  ေမာင်စိန်၀င်း(ပုတီးကုန်း)

  ကဗျာတစ်ပုဒ် ြဖစ်ေပါ်လာပံုအစအား သိေစချင်၍ တင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  Anonymous said...

  အကိုေရ.. ကေလာမိုးကို လာခံစားသြားပါတယ္...
  ၿပန္ေတြးေတာ႔ လြမ္းစရာေတြခ်ည္းပဲ... း)

  jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

  ကေလာမုိးကုိလဲခံစားပါတယ္
  ကဗ်ာဆရာ
  အသျပာနတၲိ
  ေဈးထဲမွာ မုန့္လုပ္ေရာင္း
  ၀မ္းေက်ာင္းေန၏.......။ကုိလဲခံစားခဲ႔ပါတယ္

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo