အ​ြကိုက်​ စ​ရိုက်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • ေရှ့မှာကတိေတွ အမျိုးမျိုးေပးတယ်
  ေနာက်မှာ အသိေတွ တစ်မျိုးမျိုးေဆးြခယ်
  အြကိုက်မှာ ေြပးမထွက်ေတာ့
  အလိုက်မှာ ေရွးချယ်
  စရိုက်အထာ ေဘးမဖယ်ေတာ့
  ြကိုက်တာသာ ေရွးကွယ်
  အပီအြပင် ေရးြခယ်
  ဒီေြမမဟင် ပွဲဝယ်


  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo