မိုးဦးေလြပည် ဒုတိယ​ ​က​ဗျာစာအုပ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • မိုးဦးေလြပည် ဒုတိယစာအုပ်သည် ကဗျာေရးသူ၊ စီစဥ်သူများအားလံုး ၀ိုင်း၀န်း ြကိုးပမ်းမှုြဖင့် အခက်အခဲများမှ ထွက်ေပါ်လာရပါသည်။ အေကာင်းဆံုးကုိပဲ ေမှျာ်လင့်တတ်ြကသည့် စိတ်ဆန္ဒသည် လူတိုင်းတွင် ရိှြကပါသည်။ ထုိ့ေြကာင့် ပထမ ကဗျာ စာအုပ်ထက် ပိုေကာင်းေအာင် ြကိုးစားခဲ့ြကပါသည်။

  မိုးဦး၏ ရနံ့သစ်၊ ကဗျာဆရာတို့၏ ရင်တွင်းခံစားချက်၊ ေစတနာတို့ ေပါင်းစည်းကာ မိုးဦးေလြပည်(ကဗျာစာအုပ်)ကုိ ဒုတိယအြကိမ် ထပ်မံထုတ်ေ၀နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၀မ်းသာမိပါသည်။ ကဗျာချစ်သူများ ေတာင့်တလိုလားေသာ ကဗျာစာစုများကို တင်ြပထားသည့်အတွက် ေကျနပ်ြက လိမ့်မည်ဟု ယံုြကည်မိပါသည်။ ကဗျာဆရာများ၏ ေရးဟန်မျိုးစံုကို ခံစားနိုင်သလို စာေပအနုပညာ ဘ၀အေတွ့အြကံုများနှင့် ေရာယှက် ခံစားတင်ြပချက်များြဖစ်၍ စာေပရှုေထာင့်မှ တစ်စံုတစ်ရာ ေတွးေခါ်ခံစား အကျိုး ြဖစ်ထွန်းမည် ဆိုလှျင် ေကျနပ်ပါြပီ ။ တတိယ(ကဗျာစာအုပ်)ကုိလည်း ထပ်မံြကိုးစား ပါဦးမည်……….။  စာေပြမတ်နိုး၊

  ကဗျာပိုးသည်

  ရင်းတွင်းဆန္ဒ

  နှလံုးလှြဖင့်

  တင်ဆက်ြပသလိုက်ပါြပီ…

  အကာအနှစ်

  အသာလှစ်ကာ

  အစာအြဖစ်

  ခံစားနိုင်ြကပါေစ….

  စာ​အုပ်​အား​ Download ယူ​ရန်  Ifile Multiupload  Gazup  Mediafire BMA

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  5 comments:

  PONTAUNGTHAR said...

  ေက်းဇူးပဲ.. ကိုလင္းဦးေရ..

  ေဒါင္းသြားၿပီဗ်ာ

  တတိယအႀကိမ္ မိုးဦးေလျပည္ကို ေမွ်ာ္ေစာင့္လွ်က္..

  KO GYI said...

  ေကာင္းတယ္ ညီေရ

  မွတ္တိုင္ေလးေတြ ေပါ့။
  ဂုဏ္ယူပါတယ္ဗ်ာ။

  ၿမတ္မြန္ said...

  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..ကိုလင္းဦးေရ..

  လင္းဦး(စိတ္ပညာ) said...
  This comment has been removed by the author.
  လင္းဦး(စိတ္ပညာ) said...

  :)) အဆင္ေျပၾကပါေစ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo