ကိုယ့်ချစ်သူ.. ဟင်းချက်တတ်ြပီလား..........

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ြမန်မာများအတွက် အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ေနေသာ All-Channel အေနြဖင့် ေနာက်ထပ် စားဖွယ်အစံု ချက်နည်း၊လုပ်နည်းများကို တင်ဆက်လိုက်ပါြပီ ။ လာေရာက်ြပီး လည်ပတ်ဖတ်ရှု့ကာ လက်ေတွ့ ကွင်းဆင်းြကပါဦးလို့..........


  ခင်မင်စွာြဖင့် ဖိတ်ေခါ်လိုက်ပါတယ်......

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  8 comments:

  ေရွှရတုမှတ်တမ်း said...

  စားရတာေတာ့စိတ်ဝင်စားတယ်..
  ချက်တာြပုတ်တာေတာ့ စိတ်မဝင်စားဘူး..
  ကိုလင်းဦးေရ... း)))

  ခွန်သဒ္ဒါ said...

  အသံုး၀င်မယ့် ဆိုဒ်ေလးြဖစ်မှာပါ အစ်ကို
  ေနာက်မှ ေအးေအးေဆးေဆး
  ြကည်ပါအံုးမယ်။

  ခင်မင်လှျက်
  ခွန်သဒ္ဒါ

  မိုးခါး said...

  ချက်ရမှာေတာ ့ပျင်းသား
  ချက်ြပီးသားပဲ စားချင်တာ .. :D

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  ေခါင်းစဉ်ေလးစိတ်၀င်စားလို့
  အေြပးေရာက်ခဲ့တယ်

  Nge Naing said...

  ေနာက် အားတဲ့အခိျန် ြပန်ြကည့်ြကီး စမ်းချက်ြကည့်လို့ရေအာင် Bookmark ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

  လွမ်းသုရင် said...

  ဟင်းးးး ဟင်းးးး ဟင်းးးး အစ်ကိုကေတာ့ေနာ်... ေခါင်းစဉ်အေပးေတာ်တယ် :P

  အိမ့်ချမ်းေြမ့ said...

  ေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦး..

  Naung Taw | Piminswe said...

  ကိုယ့်ချစ်သူကို ေပးဖတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ.... ဟဲ ဟဲ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo