ကမ္ဘာ့အြကီးဆံုး ေမွးြမူေရးစခန်းသို့ အလည်တစ်ေခါက်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ကမ္ဘာ့အြကီးဆုံး မိေကျာင်းေမွးြမူေရးစခန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ေကာက်ြမို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၁၀ အကွာေ၀းတွင်တည်ရှိသည်။

  ၀င်ေြကးကတစ်ေယက်ကိုဘတ် ၆၀ ေပးရတယ်. သူတို့က ေြမပံုနှင့် သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ show အစီစဉ်အချိန်ေတွကိုေပးတယ်....

  ပထမဆံုးက မိေကျာင်း show ေပါ့. အဲဒီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ မိေကျာင်းေမွးထားတဲ့ကန်ထဲကမိေကျာင်းများ
  မိေကျာင်း show စြပီ


  သူတို့ကစတာနဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖွယ် ြပကွက်ေတွနဲ့ြပတာဆိုေတာ့ ပရိတ်သတ် က ဟာ တို့ဟင် တို့ြဖစ်လုိက် . လက်ခုတ်တီးလိုက်နဲ့ ေပါ့... ေအာက်မှာြပထားတဲ့ ပံုေတွ ကိုသာြကည့်လိုက်


  ကိုသီဟ (All-Channel)

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo