ကျွန်ေတာ်၏ ရသစာတမ်းငယ်နှင့် ေတာင်ငူဆိုက်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ကျွန်ေတာ် ရသစာတမ်းငယ်ဆိုြပီး အနုအရွ ဖတ်ချင်သူများအတွက် ေတာင်ငူမှာ ေရးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကို သွားေရာက် ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒီေတာင်ငူဆိုက်ေလးကို ြကိုးစားြပီး လုပ်ထားတာပါ။ သွားေရာက် လည်ပတ် ဖတ်ရှု့ေစလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ်၏ ရသစာတမ်းငယ် စာြမည်း အြဖစ် .............

  ရတုဘုရင် နတ်သှျင်ေနာင်ဟာ ရတုအလွမ်းလကင်္ာေတွေရးြပီး ဓါတု ကလျာဆီ ဆက်သခဲ့ြခင်းဟာ “ြမတ်နိုးစွာ ချစ်ခဲ့မိလို့ပါ” ။

  ေကး၀ဋ်ပုဏ္ဏားဟာ နဖူးက အမာရွတ်ကိုြမင်တိုင်း မေဟာ်သဓါကို သတိရြခင်းဟာ “နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့လို့ပါ”။

  လူ့ဘ၀ဆိုတာ ြမတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိလို့ သတိတရ ရိှတတ်ြကသလို၊ နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့ရင်လည်း ေမ့မရဘဲ ရိှတတ်ြကတယ်......။

  အြကံြပုသည်လိုသည်များရိှလှျင် linoo@taungoo.net သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  MYAT KA LAY said...

  လင်းဦး
  "လူ့ဘ၀ဆိုတာ ြမတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိလို့ သတိတရ ရိှတတ်ြကသလို၊ နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့ရင်လည်း ေမ့မရဘဲ ရိှတတ်ြကတယ်......။"
  အဲဒီစာသားေလးနင်ေရးတာလား
  ငါအရမ်းြကိုက်တယ်.... ခံစားလို့လညး်ရတယ်
  လံုေမ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo