အာဆင်နယ်ဖန် ေြကြငာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကျွန်ေတာ်၏ အာဆင်နယ်ဖန် များအား အာဆင်နယ်ဖိုင်တွင် ထည့်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ.....
  အသိေပးအပ်ပါသည်။
  ကိုေအာင်သူ ၊ ကိုဂျူလိုင်၊ ကိုေအာင်ပင်လယ်၊ ကိုမင်းယွန်းသစ်၊ Better Tommorrow ၊ ကိုေအးချမ်း ၊ ကိုဇီးကွက်

  ေကျးဇူးြပု၍ ကိုယ်ြကိုက်နှစ်သက်အားေပးေသာ အသင်းအား ေအာ်ေပးခဲ့ြကပါရန်။

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo