ကျွန်ေတာ့်တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသားဘ၀

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • ကျွန်ေတာ့်တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသားဘ၀
  ဆယ်တန်းေအာင်ြပီး တက္ကသိုလ်တက်ရမှာကို ကျွန်ေတာ်ေပျာ်ခဲ့မိပါတယ်.......ပထမဦးဆံုးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ ဒဂံုတက္ကသိုလ်ေကျာင်း၀န်းထဲကိုေရာက်ရိှခဲ့ပါတယ်.......ရင်ထဲမှာေပျာ်မိတာေတာ့အမှန်ပါပဲ........ ေကျာင်းအပ် ေတာ့လည်း ဟိုေြပးရ ဒီေြပးရနဲ့ ၊ တစ်ေနကုန်ပင်ပန်းလိုက်တာမှ ..တကယ်ပါပဲ.........ေကျာင်းအပ်တယ်ဆိုလို့ ဘာေမဂျာလဲဆိုတာ ေြပာဖို့ေမ့ေနတယ်.......Psychology ရတာ....ကျလာတာဆိုတာထက် ြကိုက်လို့ကို ေလှျာက်ခဲ့တာ...လူေတွကလည်းေြပာြကပါတယ် ၊ ဒီေကာင်က ဘာြဖစ်လို့ ဒီေမဂျာကိုယူရတာလည်းလို့ ေမးြကတယ်......ေမးလည်းေမးချင်စရာပဲကိုေနာ်.....ကျွန်ေတာ်ဟာ ဒီဘာသာရပ်ကိုတကယ်ကိုစိတ်၀င်စား မိလို့ပါ...ကျွန်ေတာ်ဟာ အစကတည်းက ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)ရဲ့ စာအုပ်ေတွ အဖတ်များခဲ့ပါတယ်....ဒါေြကာင့် လည်း စိတ်ပညာကို စိတ်၀င်စားမိတာပါ.......

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo